پویش جشن 44 پویش جشن 44

به اطلاع می رسانیم: حداکثر فایل تصویری بارگذاری شده 3 مگابایت وحداکثر فایل ویدئویی بارگذاری شده 50 مگابایت می باشد.

۱۴۰۲/۰۳/۱۷
حداکثر فایل تصویری بارگذاری شده 3 مگابایت می باشد. پسوندهای مجاز jpg,png می باشد
حداکثر فایل ویدئویی بارگذاری شده 50 مگابایت می باشد. پسوند مجاز mp4 می باشد